Necip Tosun         
Necip Tosun
   
  ÖYKÜ ROMAN FARKLILAŞMASI /NECİP TOSUN
İnceleme/Eleştiri

Edebî türler arası ilişkiler edebiyat dünyasının her zaman en çetrefilli konularından biri olmuştur. Türlerin kendi doğaları, sınırları ve diğer türlerle olan farklılıkları, benzerlikleri bu tartışmaların odağını oluştururken varılan sonuçlar da yeni tartışmaya kapı aralamıştır. Doğrusu bunda şaşılacak bir şey de yoktur. Çünkü malzemesi dil olan edebiyatın türleri arasında her zaman bir geçişkenlik söz konusudur. Özellikle günümüzde her edebî tür kendi özgünlüğünü korumakla birlikte, biçimsel denemelerle yeni arayışlar içerisine girmekte, bu da türler arası ilişkiyi yoğunlaştırmaktadır. Bu ned...

Yeniler
 
İSLAMCI YAZARLARIN BATI YAZARLARI KİTAPLIĞI / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
VEDA ŞARKISI / NECİP TOSUN

(Öykü)
LEYLÂ ERBİL: BOZGUNUN VE BAŞKALDIRININ ESTETİĞİ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
 
ADALET AĞAOĞLU: ELEŞTİREL, MUHALİF DURUŞ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
NURETTİN TOPÇU: FİLOZOF, HOCA, SANAT KURAMCISI / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
TOMRİS UYAR: AİLE İÇİ İNSANLIK HÂLLERİ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
 
CENGİZ AYTMATOV: ÇAĞDAŞ MANAS HİKÂYECİSİ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
YOĞUNLUK, AYRINTI VE YÜZLEŞME / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
ORHAN KEMAL: SOKAĞA AÇILAN PENCERE YA DA KIRIK HAYATLAR / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
         
     
                     

Takip et: @NecipTosun
Her hakkı saklıdır. © NecipTosun.com
(Ağustos 2015 - Nisan 2021)
Bugün: 91 | 241